Call for Papers and NETWORKING

Kongre ve Ağ Çağrısı

Vergi Mükellefinin Sorunları Uluslararası Kongre ve Kocaeli Forumu
Vergi Mükelleflerinin Sorunları Uluslararası Kongre ve Kocaeli Forumu (VMSUKF), akademik etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. VMSUKF’da yer alan bildiriler Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. VMSUKF yüz yüze,sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongre ve Forum formatı ile şehrin ekonomik hayatının tüm aktörleri vergi mükelleflerinin sorunları üzerine bir araya geliyor.

International Congress and Kocaeli Forum on Problems of Taxpayers

International Congress and Kocaeli Forum on Problems of Taxpayers is organized within the framework of academic ethical principles. There are scientists from different countries in the scientific committee of the congress, and the studies sent to the congress are included in the congress program and proceedings books after being included in the referee evaluation process. Studies that are not approved by the referees are not included in the congress. Papers in VMSUKF meet the criteria for Associate Professorship. VMSUKF is carried out in the form of face to face presentations. With congress and forum format of the event, all actors of the ecocnomics life of the city come together and focus on the taxpayers’ problems.

Kongre Düzeni

Alanında tanınmış akademisyenlerin kongreye özel akademik sunumları ile vergi mükellefi sorunlarına yeni çözümlerden haberdar olacaksınız.

You will be informed about the new solutions of the taxpayers’ problems via the congress-specific academic presentations of well-known academicians in their fields.

Forum Düzeni

Vergi mükellefleri, idare ve yargı temsilcileri, müşavir ve akademisyen tüm taraflar her yönüyle konuyu değerlendiriyor.

Taxpayers, representatives of the administration and the judiciary, consultants and academics, all parties evaluate the issue from all aspects.

Kocaeli FORUMU

BAckstage, NetworkING, MEETING

KULİS, NETWORKING, TANIŞMATam 12:00-13:30 Kuliste Ol, Fırsatı Kaçırma

8
Bildiri / Papers
12
Konuşmacı / Speaker
775
Salon / Hall
400
Balkon/ Gallery
AKADEMİSYEN MASASI

KONGRE BİLDİRİLERİ

MODERATÖR
Prof.Dr. Mustafa Erkan Üyümez
Anadolu Üniversitesi