Uluslararası Vergi Mükelleflerinin Mali Sorunları Kongresi ve Kocaeli Forumu Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmektedir.

International Congress and Kocaeli Forum on Problems of Taxpayers is hosted by Kocaeli University.

Düzenleme Kurulu -Organizing Committee

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK

Onursal Başkan

Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Ev Sahibi

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Keskin

Kocaeli Forumu Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kongre Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet AK

Üye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – VergiSiz Dünya Temsilcisi

Prof. Dr. Celali Yılmaz

Üye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Üye

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan Gökbel

Üye

Anadolu Üniversitesi

Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu Temsilcisi

Doç. Dr. Serkan AĞAR

Üye

Ostim Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU

Üye

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Sekreterya

Arş. Gör. Diyar ÇAKMAK

Organizasyon Sekreteri

Kocaeli Üniversitesi

Arş. Gör. Uğur KAYNAKÇIOĞLU

Medya ve Teknoloji Sekreteri

Kocaeli Üniversitesi