SÜAR, Arda, Vergi Mükellefinin Yeni Pazarlara Erişiminde Sosyal Medya Reklamlarının Geleneksel Reklam Araçlarına Göre Avantajları

Reaching New Generation Markets of a Taxpayer

ÖZET

Sosyal medya araçlarının gelişimi ve internet erişiminin küresel çapta artışı, reklamcıların sosyal ve dijital medya kullanımına yönelmelerinin temel sebepleri olarak gösterilebilir. Gerek uluslararası gerekse yerel reklamcılar, pazarlamaya yönelik kaynaklarını dijital pazarlama uygulamalarına yönlendirmekte ve bu eğilim; internet pazarlamasına ayrılan bütçenin geleneksel medya kanallarının kullanımına karşı giderek yükselen payı ile örtüşen bir tablo ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; doğru hedef kitleye ulaşma noktasında sosyal medya reklamlarının etkisini geleneksel reklam araçlarının etkisiyle karşılaştırarak, sosyal medya reklamlarının avantajlarını tespit etmektir.  

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, hedef kitle, reklamcılık, dijital, geleneksel medya

The Advantages of Social Media Marketing Against Traditional Media Channels for Tax Payers

ABSTRACT

Development of social media tools and increasing graphics of global internet access are facts, creating the need for advertisers to focus on social and digital media more than ever. Both international and local advertisers are allocating their marketing funds to digital marketing operations and this tendency overlaps with the statistics of internet marketing budgets’ rising share against traditional media channels. This study aims to compare the social media advertisements with the traditional advertisement tools in terms of achieving the right target

Keywords: social media, target audience, advertising, digital, traditional media


Arda SÜAR

Dr., Öğretim Görevlisi, Marduk Digital Kurucu Ortağı

PhD., Lecturer, Marduk Digital Co-Founder

TR

Özel Kocaeli Koleji ve 24 Kasım Anadolu Lisesinde ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2008, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Bölümünden 2011, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Bölümünden bölümün ilk mezunu olarak 2017 yılında eğitim hayatını tamamlamıştır. Okul yılları boyunca Miami Ad School, Central Lancshire Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, FC Barcelona Academy gibi kurumlarda burslu olarak sertifika, atölye ve eğitim programlarına katılmıştır. 2011 yılında kurduğu Marduk Digital adlı veri ve içerik odaklı dijital pazarlama ajansının kurucusu ve başkanıdır. Yurtiçi ve yurtdışından birçok holding ve çok uluslu şirkete dijital pazarlama, içerik yönetimi, itibar yönetimi, medya planlaması, lobicilik ve veri odaklı pazarlama gibi alanlarda danışmanlık vermektedir. Aynı zamanda bu alanlarla birlikte siber güvenlik farkındalığı, çocuklar ve dijital araçlar/mecralar gibi konularda eğitimler, konferanslar ve seminerler vermektedir. 2005 yılından bu yana çeşitli yerel gazete ve televizyonlarda yazarlık, programcılık, reklam danışmanlığı yapmış, aynı süreçte ulusal haber sitelerinde de yazıları yayınlanmış ve birçok ulusal ve uluslararası akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve iş insanıyla röportajlar yapmıştır.  Ulusal hakemli dergilerde hakem olarak akademik makalelerde değerlendirmeler yapmaktadır. Geçmişte Kocaeli Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyelerinde ders vermiştir. Şu anda Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yeni Medya Kampanyaları dersini vermektedir.

EN

After completing his primary and secondary education at Kocaeli College and 24 Kasım Anatolian High School, Arda started his license program in the Department of International Relations of Kocaeli University and completed it in 2008. After receiving his Master’s Degree in the year 2011 in Communication Sciences from Kocaeli University’s Institute of Social Sciences, he started his Ph.D. in the department of Public Relations and Promotion department of Kocaeli University’s Institute of Social Sciences, where he graduated in 2017 as the first graduate of the (Ph.D.) program.  Throughout his school years, Arda participated in numerous workshops, certificate programs, and training programs as a scholar at multiple institutions, including Miami Ad School, the University of Central Lancashire, Bahcesehir University, Bilgi University, and FC Barcelona Academy.  Arda is chairman of the data and content-driven digital marketing agency Marduk Digital, which he founded in 2011. He provides consultancy services to many domestic and foreign holding and multinational companies in digital marketing, content management, reputation management, media planning, lobbying, and data-driven marketing. He also provides training programs, conferences, and seminars on topics including but not limited to cybersecurity awareness, children and digital tools / children and digital media. Since 2005 he has worked as a writer, programmer, and advertising consultant in various local newspapers and TV channels. He has also published articles on national news websites and has conducted interviews with significant figures from the academy, politics, media, and business at the national and international levels.  Arda works as a referee in national refereed journals on PC games. He has previously taught at the Faculty of Communication and Social Sciences Institutes at Kocaeli University and Bahcesehir University. Currently, he teaches a course on New Media Campaigns at Medipol University at the Faculty of Communication.