Ahmet SOMUNCU

Ahmet SOMUNCU

Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi

Asist. Prof. Dr., University Member

TR

1982 Yılında Ankara Maliye Okulu’ndan mezun olmuştur. 1982-1989 yıllarında vergi memuru olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılarak üniversite eğitimine devam etmiştir. 1994 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini, 1998 Yılında Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde uzun yıllar öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak vergi hukuku alanında lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmüş, tez danışmanlığı ve akademik çalışmalar yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Anayasal vergileme ilkeleri, vergi tarihi, vergi denetimi, kaçakçılık suçları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni (2014), Türk ve Alman Vergi Hukukunda Pişmanlık (2015-Dr. Ali Değirmendereli ile birlikte), Özelgeler ve Yargı Kararları Işığında Motorlu Kara Taşıtlarının Vergilendirme Sorunları (2022-Dr. Kadir Ayyıldırım ile birlikte) adlı kitapları bulunmaktadır.

EN

He graduated from Ankara Finance School in 1982. After working as a tax officer in 1982-1989, he left this position and continued his university education. He completed his undergraduate education at Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences in 1994, his master’s degree at Erciyes University in 1998, and his PhD at Marmara University, Department of Fiscal Law in 2005. He carried out undergraduate and graduate courses in the field of tax law for many years as a lecturer and Dr. lecturer in the Department of Finance, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kayseri Erciyes University, as well as thesis advisor and academic studies. Between 2020-2022, he worked as an Dr. lecturer at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Department of Legal Sciences. He still continues his studies as a Dr. lecturer in the Department of Financial Law, Faculty of Law at Kayseri Nuh Naci Yazgan University. He has studies on constitutional taxation principles, tax history, tax auditing and tax evasion crimes.

His books: Document Regime in the Turkish Tax System(2014) , Regret in Turkish and German Tax Law (2015-With Dr. Ali Değirmendereli), Taxation Problems of Motor Vehicles in the Light of Tax Rulings and Case Laws (2022-With Dr. Kadir Ayyıldırım)