Doğan GÖKBEL

Doğan GÖKBEL

Doç. Dr., Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr., University Member

TR

Lise eğitimini Ankara Maliye Okulunda, Üniversite eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırlandırılması, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği sürecinde Türkiye`nin vergilendirme yetkisi” başlıklı yüksek lisan tezi ile yüksek lisans eğitimimi ve “Mükellef hakları” başlıklı doktora tezi ile de doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim dalında görev yapmaktadır.

EN

He completed his high school education at Ankara Finance School, and his university education at Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics. He completed his master’s education with his master’s thesis titled “The limitation of taxation authority in the international arena, the taxation authority of Turkey in the process of European Union and Customs Union” at Anadolu University Social Sciences Institute, and doctoral education with the doctoral thesis titled “Taxpayer Rights”. He has been working in Anadolu University Faculty of Law, Financial Law Department since 1994.