İlhan KÜÇÜKKAPLAN

İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Prof. Dr., Öğretim Üyesi

Prof. Dr., University Member

Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan

TR

1975 yılında Denizli’de doğmuştur. 1993 yıllında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak atanan Küçükkaplan, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finans alanında “Kooperatif Bankacılığı- Dünyadaki Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” tezi ile Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında yine aynı enstitüde “Bankaların Değerinin Özsermayeye Serbest Nakit Akımları Yöntemiyle Tespiti ve İMKB Uygulaması” tezi ile doktor unvanını alan Küçükkaplan, 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2014 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör olan Küçükkaplan’ın yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmakta olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

EN

He was born in 1975 in Denizli. He graduated from Izmir Finance Vocational High School in 1993 and from Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration in 1997. Kucukkaplan, who was appointed as a research assistant to the same faculty, completed his master’s degree in finance at Gazi University Social Sciences Institute in 2002 with the thesis of “Cooperative Banking – Its Application in the World and Its Applicability in Turkey”. Kucukkaplan, who received his doctorate degree in 2008 with the thesis “Determination of the Value of Banks by Free Cash Flows to Equity Method and Application of the ISE” at the same institute in 2008, was appointed as Assistant Professor to Pamukkale University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Trade and Finance in 2011. Kucukkaplan, who became Associate Professor in 2014 and Professor in 2019, has published national and international studies. He is married and has two daughters.