Mustafa Kemal BULUT

Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

Consultant of Customs and Foreign Trade

TR

Mustafa Kemal Bulut, 1971 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğmuştur. Lise öğrenimini Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı Ankara Maliye Okulunda; üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünde tamamlamıştır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığında bir süre görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle ayrılmış ve özel sektörde yerli ve yabancı firmada dış ticaret bölüm yöneticiliği ve dış ticaret koordinatörlüğü yapmıştır. 2001 yılından bu yana profesyonel
yaşamına tanınmış birçok yerli ve yabancı (çok uluslu) firmalara gümrük ve dış ticaret alanında teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri vererek devam etmektedir. İthalde alınan vergi ve mali yükümlülükler, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile gümrük kaçakçılığı mevzuatı konusunda uzmanlaşmış olan Mustafa Kemal Bulut’un, “Gümrük Personeli İçin İngilizce Rehber” adında Gümrük Müsteşarlığı hizmet içi yayını olan bir el kitabı; gümrük ve dış ticaret konusunda Vergi Dünyası Dergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Gümrük Dünyası Dergisi, Gümrükte/Ticarette Uzman Görüş Dergisi ve Dünya Gazetesi’nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

EN

Mustafa Kemal Bulut was born in 1971 in Silifke district of Mersin. He completed his high school education at Ankara Finance School affiliated to the Ministry of Finance and Customs. He completed his university education in the Department of Business Administration at Middle East Technical University (METU). After working for a while at the Ministry of Finance and Customs and the Undersecretariat of Customs, he left voluntarily and worked as a foreign trade department manager and foreign trade coordinator in domestic and foreign companies in the private sector. Since 2001, he has been continuing his professional life by
providing technical consultancy and auditing services in the field of customs and foreign trade to many well-known domestic and foreign (multinational) companies. He is specialized in import taxes and financial obligations, customs and foreign trade
legislation, and customs smuggling legislation. He has prepared an in-service publication of the Undersecretariat of Customs, titled “English Guide for Customs Personnel”. He has also written many articles on customs and foreign trade published in Journal of Vergi Dünyası, Journal of Vergi Sorunları, Journal of Gümrük Dünyası, Journal of Gümrükte/Ticarette Uzman Görüş and the Dünya Newspaper.