Kocaeli Forumu Kayıt Formu ile Alınan Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Katılımcı Açık Rıza Metni

Kocaeli Üniversitesi Açık Rıza Talebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Kocaeli Üniversitesi olarak Katılımcı sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kocaeli Üniversitesi

Katılımcı Açık Rıza Beyanı

Kocaeli Forumu Kayıt Formu aracılığıyla Kocaeli Üniversitesi ile paylaştığım Ad-Soyad, E- Posta Adresi, Telefon no, Meslek   gibi kişisel verilerim ve/veya özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Kocaeli Üniversitesi nezdinde Organizasyon İşlemleri kapsamında; Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi amaçlarıyla Kocaeli Üniversitesi tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine, amacı ile    ‘a ,   gibi kişisel verilerim ve/veya özel nitelikli olan kişisel verilerimin aktarılmasına, tarafıma ticari ileti gönderilmesine, rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Kocaeli Üniversitesi  tarafından “Kocaeli Forumu Kayıt Formu ile Alınan Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Katılımcı Açık Rıza Metni ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Katılımcı

Ad Soyad:

Tarih: