Kocaeli Forumu Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

Excel Programı kullanılarak Kocaeli Forumu Kayıt Formu ile Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi amacıyla Ad-Soyad, E- Posta Adresi, Telefon no, Meslek,  kayıt edilmekte ve kayıt işlemi Organizasyon birimi tarafından denetlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan Açık Rızanın Alınması, Veri sorumlusunun meşru menfaatleri, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanarak Excel Programı yoluyla işlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler aktarılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kocaeli Üniversitesi ‘nin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41001, İzmit/KOCAELİ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden memduh.aslan@kocaeli.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Kocaeli Üniversitesi