İlke EVİN GENCEL

İlke EVİN GENCEL

Prof. Dr., Öğretim Üyesi

Prof. Dr., University Member

Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL

TR

Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesidir. Doktora derecesini Eğitim Programları ve Öğretim alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ABD Florida State Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Deneyimsel öğrenme, eğitimde program geliştirme, öğretim tasarımı oluşturma ve eğitimde çağdaş yaklaşımlar konularında 100’ün üzerinde bilimsel çalışması bulunan Prof. Dr. İlke Evin Gencel, çok sayıda bilimsel etkinlikte davetli konuşmacı ve eğitmen olarak yer almış, tamamlanmış 12 bilimsel araştırma projesinde görev almıştır. Deneyimsel öğrenme ve sanal gerçeklik teknolojisinin entegresyonu (2019-2021) ve algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi (2021-2023) konularındaki uluslararası projeleri başarıyla koordine ederek tamamlamıştır.

EN

Prof. Dr. İlke Evin Gencel is a faculty member at Izmir Democracy University. She received her Ph.D. degree in Curriculum and Instruction from Dokuz Eylül University. She conducted her postdoctoral studies at Florida State University in the United States. With over 100 scientific studies on experiential learning, curriculum development, instructional design, and contemporary approaches in education, she has been a keynote speaker and instructor in numerous scientific events and studied on 12 completed scientific research projects. She successfully coordinated international projects on the integration of experiential learning and virtual reality technology (2019-2021) and the development of algorithmic thinking skills (2021-2023).