KONGRE MODERATÖRÜ

Moderatör

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

İbn-i Haldun ve Anayasal Belgelerde Vergilendirme Hükümleri

Prof. Dr. Ahmet AK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Mükelleflerinin Finansmana Erişimde Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanılması

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mükellef Haklarının Korunması Konusundaki Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Mükellefinin İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesi

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun “Şüpheli İşlem” Hakkındaki “Askıya Alma” Yetkisinin Hukuken Tahlili

Doç. Dr. Serkan AĞAR

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kaçakçılık Suçlarının Tespiti ile Yargılamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Mükellefinin Yeni Nesil Pazarlara Erişimi

Dr. Arda SÜAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

İlave Gümrük Vergisi’nin Anayasa’da Yer Alan “Verginin Yasallığı” İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

POSTERLER