İlke EVİN GENCEL

İlke EVİN GENCEL Prof. Dr., Öğretim Üyesi Prof. Dr., University Member TR Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesidir. Doktora derecesini Eğitim Programları ve Öğretim alanında Dokuz …

Arda SÜAR

Dr., Öğretim Görevlisi, Marduk Digital Kurucu Ortağı / PhD, Lecturer, Marduk Digital Co-Founder

Ahmet SOMUNCU

Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi / Asist. Prof. Dr., University Member

Ahmet AK

Prof. Dr., Öğretim Üyesi / Prof. Dr., University Member

Serkan AĞAR

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat / Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

Memduh ASLAN

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat / Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer