Kocaeli Forumu Görev Gücü (KFGG) – Kocaeli Forum Task Force (KFTF)

Takım Liderleri

Sıla KOÇ

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yakup ÇAĞDAŞ

Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Koordinatörler

Sahne Koordinasyonu

Reji

Karşılama

Ağırlama

Kayıt