News

İlke EVİN GENCEL

İlke EVİN GENCEL Prof. Dr., Öğretim Üyesi Prof. Dr., University Member TR Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesidir. Doktora derecesini Eğitim Programları ve Öğretim alanında Dokuz …

Kocaeli Forumu Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. …

Arda SÜAR

Dr., Öğretim Görevlisi, Marduk Digital Kurucu Ortağı / PhD, Lecturer, Marduk Digital Co-Founder

Ahmet SOMUNCU

Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi / Asist. Prof. Dr., University Member

Ahmet AK

Prof. Dr., Öğretim Üyesi / Prof. Dr., University Member