Kocaeli Üniversitesi – Umuttepe Yerleşkesi

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi

Büyük Salon

26 Nisan 2023 Çarşamba 9:30-16:00 GMT+3

Açılış Konuşmaları (09:30-10:00)

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK

Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Yavuz DEMİR

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü

Kongre Oturumu : (10:00-12:00)

Moderatör

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bildiriler:

Prof. Dr. Ahmet AK – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

İbn-i Haldun ve Anayasal Belgelerde Vergilendirme Hükümleri

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN – Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Mükelleflerinin Finansmana Erişimde Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanılması

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL – Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mükellef Haklarının Korunması Konusundaki Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Memduh ASLAN – Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Mükellefinin İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesi

Doç. Dr. Serkan AĞAR – Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun “Şüpheli İşlem” Hakkındaki “Askıya Alma” Yetkisinin Hukuken Tahlili

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU – Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kaçakçılık Suçlarının Tespiti ile Yargılamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Arda SÜAR – İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Vergi Mükellefinin Yeni Pazarlara Erişiminde Sosyal Medya Reklamlarının Geleneksel Reklam Araçlarına Göre Avantajları

Mustafa Kemal BULUT – Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

İlave Gümrük Vergisi’nin Anayasa’da Yer Alan “Verginin Yasallığı” İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

Dijital AltınPuan Lansmanı (12:30-13:00)

Lansman Moderatörü

Dr. Bihter Esin YÜCEL SÜAR

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Kocaeli Forumu (13:30-16:00)

Forum Yöneticisi

Prof. Dr. Bayram KESKİN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Vergi Mükellefi Masası

Birol BOZKURT – Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Murat BARIŞ – Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Kadir DURMUŞ – Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı

İdare Masası

Dr.Osman EŞGİN – Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
İsmail ÜNLÜ – Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Yaşar Yaman OCAK -Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürü

Yargı Masası

Ufuk SUNAOĞLU- Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi Başkanı
Osman AYDIN – Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Başkanı
Muhammed Göktuğ ÜNLÜ- Körfez Cumhuriyet Savcısı

Danışman Masası

Mehmet GÜL- Kocaeli Barosu Başkanı
Özcan ÇAKIR – Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Sadi VATAN -Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı

ETKİNLİK BROŞÜRÜ